+ Add subtitles

Hua Mulan subtitles

 
Hua Mulan ((2009))
Show trailer

Release:
Cast: Wei Zhao, Jaycee Chan, Rongguang Yu, Kun Chen, Jun Hu, Jiao Xu, Vitas, Zhou Sun, Yuxin Liu, Shu Li, Guangcheng Song, Min Xu, Hongjiang Hou, Changsheng Liu, Lu Wang, Guofeng Li, Jiuzhe Li, Guangxu Li, Fuzhen Kang, Jing Yuan, Xinglei Wang
Directed by: Jingle Ma, Wei Dong
Rating: 6.8 / 10 (4370 votes)
The epic story of the Chinese girl-warrior, Mulan, who fights to defend her father.
Share this:

There are no comments yet

Add your comment

Movie subtitles (109)
6 pages

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close