+ เพิ่มคำบรรยาย

Continuum subtitles 
Continuum ((2012))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Erik Knudsen, Jennifer Spence, Tony Amendola, Richard Harmon, Lexa Doig, Omari Newton, Roger R. Cross, Luvia Petersen, John Reardon, Janet Kidder, Michael Rogers, Rachel Nichols, Victor Webster, Stephen Lobo, Brian Markinson
ผลคะแนน: 7.7 / 10 (51124 51124 vote)
"". A detective from the year 2077 finds herself trapped in present day Vancouver and searching for ruthless criminals from the future.
แบ่งปันสิ่งนี้:

#10096
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 20:35:15
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11526
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:47:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11530
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:47:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14318
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14320
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14322
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14323
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14324
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:49
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#15435
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 23:17:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68306
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68307
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68308
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:47
-1 OR 2+997-997-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68309
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:47
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68310
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:47
-1 OR 2+178-178-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68311
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:47
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68314
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68315
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:48
-1' OR 2+36-36-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68316
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:48
-1' OR 2+44-44-1=0+0+0+1 or 'ypiOgKQ5'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68318
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:48
@@avPca
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68320
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:48
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68321
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:48
-1" OR 2+975-975-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68322
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:49
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68323
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:49
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68324
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:49
-1; waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68325
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:49
-1); waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68326
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:49
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68327
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:49
1 waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68329
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:50
cgfwCIFK'; waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68331
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68334
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:51
-1;select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68336
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:51
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68338
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:51
-1);select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68341
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68342
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:52
-1));select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68344
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68345
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:52
HGSOetsa';select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68348
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68351
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68352
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:52
9hGgS7Ht');select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68353
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:53
I16QOPpa'));select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68354
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:53
958'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68356
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68358
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68359
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68362
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68364
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68366
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68370
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68371
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:57
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68372
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:58
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68374
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:59
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68375
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:59:59
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68377
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:01
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68379
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:01
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68381
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:01
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68383
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:01
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68386
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68387
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68389
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:03
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68390
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:03
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68391
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68392
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#68393
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 03:00:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121169
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:14:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121172
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:14:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121176
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:14:55
-1 OR 2+345-345-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121178
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:14:56
-1 OR 2+504-504-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121180
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:14:57
-1' OR 2+937-937-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121183
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:00
-1' OR 2+899-899-1=0+0+0+1 or 'slvcb6gS'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121185
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:00
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121187
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:00
-1" OR 2+829-829-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121189
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:00
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121193
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:02
if(now()=sysdate(),sleep(12.282),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12.282),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12.282),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121194
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121196
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:03
@@tRB1Z
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121197
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:04
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121203
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:06
(select(0)from(select(sleep(12.282)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12.282)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12.282)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121206
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:12
-1; waitfor delay '0:0:6.141' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121209
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:12
-1); waitfor delay '0:0:12.282' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121210
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:13
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121212
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:17
1 waitfor delay '0:0:12.282' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121213
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:18
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121215
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:19
rFBSt7LX'; waitfor delay '0:0:18.423000000000002' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121218
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:22
-1;select pg_sleep(6.141); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121219
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121222
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:22
-1);select pg_sleep(12.282); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121225
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121227
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:26
-1));select pg_sleep(12.282); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121228
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121230
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121232
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:31
t10t0TeN';select pg_sleep(18.423000000000002); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121234
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:31
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121237
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:32
zmbQCC5f');select pg_sleep(6.141); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121242
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:36
ad8BfAfm'));select pg_sleep(12.282); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121247
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:37
808'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121250
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121254
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121260
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121263
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121268
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:49
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121270
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121274
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121279
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:15:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121283
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121285
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121288
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121290
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121294
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121307
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121325
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121328
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121339
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:34
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121347
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121355
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:41
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121361
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121362
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121372
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121373
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121375
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121377
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:16:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121400
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:13
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121403
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:14
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121405
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:15
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121407
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:16
-1 OR 2+289-289-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121413
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:20
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121417
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:21
-1 OR 2+100-100-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121420
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:23
-1' OR 2+741-741-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121422
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:24
-1' OR 2+814-814-1=0+0+0+1 or 'Ea5SyIU9'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121424
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:26
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121430
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:28
-1" OR 2+741-741-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121433
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:31
@@ztsbL
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121435
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:32
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121436
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:32
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121437
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:35
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121438
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:35
-1; waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121443
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:40
-1; waitfor delay '0:0:0' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121446
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:40
-1); waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121448
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:44
1 waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121449
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121452
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:47
ZtwJHUDm'; waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121457
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121458
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:51
-1;select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121461
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:51
-1;select pg_sleep(0); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121462
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121464
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:58
-1;select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121468
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:17:59
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121472
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:01
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121476
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:02
-1);select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121477
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:04
-1));select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121480
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121483
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:06
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121485
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:08
Jwwnf4Dl';select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121493
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:13
cOXEkEy9');select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121498
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:17
UvyKwOVR'));select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121502
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:21
TaZworoD'));select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121505
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:24
81'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121513
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121518
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121525
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:34
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121526
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:35
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121529
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:36
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121530
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121534
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:40
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121536
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:41
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121539
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121544
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121546
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121549
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121553
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:49
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121555
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121558
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121561
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121563
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121566
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:18:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121575
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:19:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121583
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:19:07
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121589
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:19:10
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121590
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:19:12
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#121594
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:19:16
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ

ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. A Stitch in Time 118 8.2
2. Fast Times 121 7.9
3. Wasting Time 81 7.8
4. Matter of Time 74 7.8
5. A Test of Time 83 8
6. Time's Up 68 7.7
7. The Politics of Time 69 7.9
8. Playtime 74 8
9. Family Time 79 8.4
10. End Times 80 8.8
ซี่ซั่น 2
1. Second Chances 98 8 21 เม.ย. 2013
2. Split Second 84 8 28 เม.ย. 2013
3. Second Thoughts 93 7.7 5 พ.ค. 2013
4. Second Skin 81 8.1 12 พ.ค. 2013
5. Second Opinion 81 8 26 พ.ค. 2013
6. Second Truths 76 8.3 2 มิ.ย. 2013
7. Second Degree 87 8.1 9 มิ.ย. 2013
8. Second Listen 83 8.2 16 มิ.ย. 2013
9. Seconds 86 7.9 7 ก.ค. 2013
10. Second Wave 80 8.1 14 ก.ค. 2013
11. Second Guess 81 8.2 21 ก.ค. 2013
12. Second Last 80 8.5 28 ก.ค. 2013
13. Second Time 86 8.9 4 ส.ค. 2013
14. The Dying Seconds 9.2 4 ส.ค. 2013
ซี่ซั่น 3
1. Minute by Minute 82 8.6 16 มี.ค. 2014
2. Minute Man 92 8.2 23 มี.ค. 2014
3. Minute to Win It 26 8 30 มี.ค. 2014
3. "Continuum" Minute to Win It 56 9 30 มี.ค. 2014
4. Minute Changes 32 7.9 6 เม.ย. 2014
5. 30 Minutes to Air 42 7.8 13 เม.ย. 2014
6. Wasted Minute 33 7.9 27 เม.ย. 2014
7. Waning Minute 42 8.1 4 พ.ค. 2014
8. So Do Our Minutes Hasten 61 8.1 11 พ.ค. 2014
9. Minute of Silence 60 8.1 25 พ.ค. 2014
10. Revolutions Per Minute 46 8.1 1 มิ.ย. 2014
11. 3 Minutes to Midnight 59 8.9 8 มิ.ย. 2014
12. The Dying Minutes 44 8.5 15 มิ.ย. 2014
13. Last Minute 31 8.8 22 มิ.ย. 2014
ซี่ซั่น 4
1. Lost Hours 38 8.1 4 ก.ย. 2015
2. Rush Hour 34 8.1 11 ก.ย. 2015
3. Power Hour 21 8.2 18 ก.ย. 2015
4. Zero Hour 39 8.2 25 ก.ย. 2015
5. The Desperate Hours 37 8.6 2 ต.ค. 2015
6. Final Hour 32 9.1 9 ต.ค. 2015


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 7.7/10 for Continuum subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Continuum first appeared on the screen back in 2012. We encourage you to leave comments regarding the Continuum subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
ปิด