+ เพิ่มคำบรรยาย

House of Cards subtitles 
House of Cards ((2013))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  #5 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Dan Ziskie, Karl Kenzler, Daisy Tahan, Micheila Leighland, Kathleen Chalfant, Wass Stevens, Al Sapienza, Francie Swift, Chuck Cooper, Ben Hyland, Chance Kelly, Curtiss Cook, Robin Wright, Michael Kelly, Gilbert Soto, Corey Stoll, Kate Mara, Larry Pine, Kristen Connolly, Tawny Cypress, Kevin Spacey, Sakina Jaffrey, Reuel Pendleton, Nathan Darrow , Jaclyn Jones , Sandrine Holt, Constance Zimmer, Elizabeth Norment, Jayne Atkinson, Sebastian Arcelus, Mahershala Ali, Reg E. Cathey, Rachel Brosnahan, Boris McGiver, Ben Daniels
ผลคะแนน: 8.9 / 10 (389929 389929 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:

#10088
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 20:35:14
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11511
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:47:30
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11514
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:47:32
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14263
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14264
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14265
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14266
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14267
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14268
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:41:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#15434
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 23:17:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67442
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:07
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67443
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:08
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67444
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:09
-1 OR 2+634-634-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67445
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:09
-1 OR 2+826-826-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67446
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:09
-1' OR 2+874-874-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67447
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:10
-1' OR 2+512-512-1=0+0+0+1 or 'erhporkp'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67448
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:11
-1" OR 2+940-940-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67449
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:11
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67450
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:11
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67451
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:12
-1; waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67452
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:12
-1); waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67453
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:13
1 waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67454
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:13
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67455
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:13
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67456
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:14
VZVkRWqn'; waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67457
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:14
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67458
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:14
-1;select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67459
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:14
@@ubjaw
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67460
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:14
-1);select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67461
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:15
-1));select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67463
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:16
QBNKkXpW';select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67465
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:16
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67466
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:16
mPy2yrt0');select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67470
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:17
yd5fztQa'));select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67471
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:18
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67472
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:18
119'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67473
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:18
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67476
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67477
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67478
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67480
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:20
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67481
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:20
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67483
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:20
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67484
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:20
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67486
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:21
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67488
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67489
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67491
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67492
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67494
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67495
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:26
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67496
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:26
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67500
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67503
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67505
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67506
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67510
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67513
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:30
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67516
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:31
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67517
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:31
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67519
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:31
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67520
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:33
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67521
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:35
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#67522
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 02:01:36
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120324
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120326
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:45
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120327
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120329
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:47
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120332
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:47
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120334
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:47
-1 OR 2+786-786-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120336
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:48
-1 OR 2+986-986-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120337
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:49
@@d26MM
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120338
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:50
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120341
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:52
-1' OR 2+811-811-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120343
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:53
-1' OR 2+694-694-1=0+0+0+1 or 'BrRvxP2i'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120349
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:05:57
-1" OR 2+761-761-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120350
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120352
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:02
if(now()=sysdate(),sleep(7.203),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7.203),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7.203),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120354
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120355
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:07
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120358
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:10
(select(0)from(select(sleep(7.203)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7.203)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7.203)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120360
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:12
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120362
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:13
-1; waitfor delay '0:0:14.406' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120363
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:13
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120364
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:15
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120366
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:16
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120370
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:17
-1); waitfor delay '0:0:14.406' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120372
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:19
1 waitfor delay '0:0:21.609' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120379
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:21
aoDYcSa1'; waitfor delay '0:0:7.203' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120389
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:24
-1;select pg_sleep(14.406); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120398
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:27
-1);select pg_sleep(21.609); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120400
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:27
-1));select pg_sleep(7.203); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120402
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:29
eeWMlZJ8';select pg_sleep(7.203); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120406
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:31
Jgz5Tj4x');select pg_sleep(14.406); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120407
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:32
Ol3MuWwY'));select pg_sleep(14.406); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120412
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:34
930'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120415
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120419
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:41
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120423
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120428
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120431
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120433
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:06:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120441
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:01
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120453
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120459
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:10
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120462
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120474
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:18
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120477
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120478
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120482
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:21
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120485
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120489
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120491
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:32
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120493
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:32
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120496
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:35
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120499
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:36
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120500
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120503
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:39
-1 OR 2+261-261-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120505
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120507
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:42
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120508
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:42
-1 OR 2+962-962-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120512
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120514
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:46
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120515
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:47
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120518
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:49
-1' OR 2+769-769-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120519
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:49
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120521
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:50
-1' OR 2+189-189-1=0+0+0+1 or 'ctz1Kz0M'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120522
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:51
-1" OR 2+857-857-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120528
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:53
if(now()=sysdate(),sleep(25.968),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(25.968),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(25.968),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120530
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:53
@@wcU8B
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120531
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:54
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120532
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:54
(select(0)from(select(sleep(38.952)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(38.952)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(38.952)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120537
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:59
-1; waitfor delay '0:0:38.952' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120538
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:07:59
-1); waitfor delay '0:0:12.984' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120541
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:03
1 waitfor delay '0:0:12.984' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120544
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120545
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:06
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120546
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:06
Dl4pomj1'; waitfor delay '0:0:12.984' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120549
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:06
-1;select pg_sleep(12.984); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120550
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:09
-1);select pg_sleep(12.984); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120551
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:09
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120556
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:11
-1));select pg_sleep(25.968); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120558
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120561
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:13
CbBl04RN';select pg_sleep(25.968); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120562
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:16
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120563
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:16
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120566
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:19
LEFuI5hQ');select pg_sleep(38.952); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120569
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120570
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:20
jXW1lgjJ'));select pg_sleep(38.952); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120575
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:23
388'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120580
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120581
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:26
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120586
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120588
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120590
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:30
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120596
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:32
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120598
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:34
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120605
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120611
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120613
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120614
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:49
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120616
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120620
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120623
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120625
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:08:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120629
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120636
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120641
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:07
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120645
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:10
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120649
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:10
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120652
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120656
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120659
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:12
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120662
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:13
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120669
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:17
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120674
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#120677
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 06:09:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ

ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. Chapter 1 266 8.7 1 ก.พ. 2013
2. Chapter 2 199 8.7 1 ก.พ. 2013
3. Chapter 3 174 8.4 1 ก.พ. 2013
4. Chapter 4 242 8.3 1 ก.พ. 2013
5. Chapter 5 187 8.5 1 ก.พ. 2013
6. Chapter 6 172 8.6 1 ก.พ. 2013
7. Chapter 7 170 8.3 1 ก.พ. 2013
8. Chapter 8 147 7.9 1 ก.พ. 2013
9. Chapter 9 140 8.6 1 ก.พ. 2013
10. Chapter 10 137 8.8 1 ก.พ. 2013
11. Chapter 11 137 9.1 1 ก.พ. 2013
12. Chapter 12 123 8.6 1 ก.พ. 2013
13. Chapter 13 124 8.9 1 ก.พ. 2013
ซี่ซั่น 2
1. Chapter 14 199 9.6
2. Chapter 15 154 8.5
3. Chapter 16 150 8.6
4. Chapter 17 122 9.1
5. Chapter 18 151 8.5
6. Chapter 19 138 8.5
7. Chapter 20 129 8.5
8. Chapter 21 122 8.7
9. Chapter 22 116 9
10. Chapter 23 126 8.5
11. Chapter 24 129 8.8
12. Chapter 25 126 9
13. Chapter 26 155 9.6
ซี่ซั่น 3
1. Chapter 27 58 8.2
2. Chapter 28 71 8.6
3. Chapter 29 59 8.7
4. Chapter 30 62 8.4
5. Chapter 31 53 8.3
6. Chapter 32 55 9.2
7. Chapter 33 53 8.3
8. Chapter 34 64 8.4
9. Chapter 35 52 8.5
10. Chapter 36 56 8.3
11. Chapter 37 72 9.1
12. Chapter 38 75 8.9
13. Chapter 39 71 9
ซี่ซั่น 4
1. Chapter 40 46 8.1
2. Chapter 41 62 8.3
3. Chapter 42 41 9
4. Chapter 43 43 9.5
5. Chapter 44 67 8.6
6. Chapter 45 55 8.7
7. Chapter 46 55 8.6
8. Chapter 47 66 8.3
9. Chapter 48 61 8.9
10. Chapter 49 51 9.4
11. Chapter 50 54 8.5
12. Chapter 51 53 8.9
13. Chapter 52 55 9.6
ซี่ซั่น 5
1. Chapter 53 42 8.4 30 พ.ค. 2017
2. Chapter 54 42 8.2 30 พ.ค. 2017
3. Chapter 55 35 8.2 30 พ.ค. 2017
4. Chapter 56 34 8.8 30 พ.ค. 2017
5. Chapter 57 32 8.2 30 พ.ค. 2017
6. Chapter 58 29 8 30 พ.ค. 2017
7. Chapter 59 38 8.5 30 พ.ค. 2017
8. Chapter 60 28 8.2 30 พ.ค. 2017
9. Chapter 61 36 8.2 30 พ.ค. 2017
10. Chapter 62 30 8.6 30 พ.ค. 2017
11. Chapter 63 39 8.6 30 พ.ค. 2017
12. Chapter 64 29 9.2 30 พ.ค. 2017
13. Chapter 65 32 8.6 30 พ.ค. 2017


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.9/10 for House of Cards subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

House of Cards first appeared on the screen back in 2013. We encourage you to leave comments regarding the House of Cards subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด