+ เพิ่มคำบรรยาย

Stranger Things subtitles 
Stranger Things ((2016))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Matthew Modine, Joe Keery, Rob Morgan, Joe Chrest, Noah Schnapp, Mark Steger, Randall P. Havens, Tobias Jelinek, Susan Shalhoub Larkin, Catherine Dyer, Anniston Price, Tinsley Price, Peyton Wich, Ross Partridge, Hugh B. Holub, Cade Jones, Chester Rushing, Chelsea Talmadge, Robert Walker Branchaud, Shannon Purser, Pete Burris, Andrew Benator, Charles Lawlor, Tony Vaughn, Glennellen Anderson, Aimee Mullins, Chris Sullivan, Stefanie Butler, David Dwyer, Salem Murphy, Jerri Tubbs, Ron Roggé
ผลคะแนน: 8.9 / 10 (457354 457354 vote)
In a small town where everyone knows everyone, a peculiar incident starts a chain of events that leads to the disappearance of a child - which begins to tear at the fabric of an otherwise peaceful community. Dark government agencies and seemingly malevolent supernatural forces converge on the town, while a few locals begin to understand that there's more going on than meets the eye.
แบ่งปันสิ่งนี้:

#9987
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 20:34:15
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11303
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:44:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11306
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:44:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#13587
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:40:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#13592
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:40:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56531
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56532
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56533
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:44
-1 OR 2+687-687-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56534
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:44
-1 OR 2+650-650-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56535
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:44
-1' OR 2+979-979-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56536
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:44
-1' OR 2+71-71-1=0+0+0+1 or '7YDHWH9t'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56537
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:44
-1" OR 2+467-467-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56538
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:45
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56539
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:45
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56540
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:46
-1; waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56541
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:46
-1); waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56542
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:46
1 waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56543
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:46
ypyZzbvr'; waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56544
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:47
-1;select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56545
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:48
-1);select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56546
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:48
-1));select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56547
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:48
fJOrCf6V';select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56548
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:49
NMsxo8Cv');select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56549
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:49
JIr2Vm3t'));select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56550
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:49
951'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56551
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:49
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56552
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56553
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56554
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56555
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:51
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56556
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:51
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56557
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:51
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56558
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:51
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56559
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56560
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56561
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:53
@@xE9mc
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56562
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56563
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56564
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:53
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56565
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56566
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56567
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56568
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56569
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56570
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56571
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56572
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56573
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56574
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56575
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56576
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56577
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56578
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56579
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56580
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56581
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56582
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56583
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:57
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#56584
 
Testing223 1 เม.ย. 2018, 14:59:57
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108890
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108892
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108893
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:52
-1 OR 2+142-142-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108896
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:53
-1 OR 2+94-94-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108897
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:54
-1' OR 2+565-565-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108898
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:55
-1' OR 2+176-176-1=0+0+0+1 or 'gZEhv7cz'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108900
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:55
-1" OR 2+288-288-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108903
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:56
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108905
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:56
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108906
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:56
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108907
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108908
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:57
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108910
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:57
@@Sf6fN
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108911
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:57
-1; waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108914
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:58
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108916
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:59
-1); waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108917
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:39:59
1 waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108919
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:00
vQljHF04'; waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108921
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:00
-1;select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108922
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:00
-1);select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108923
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108924
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:01
-1));select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108927
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108928
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:02
9kUkFJ9F';select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108929
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108931
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:02
1bWLZA2G');select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108932
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108933
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:03
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108934
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:03
s9L3zyyl'));select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108935
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108936
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108937
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:05
556'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108938
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:07
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108939
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:08
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108940
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:10
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108941
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:10
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108942
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108943
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:14
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108944
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:16
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108945
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108946
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:24
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108947
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108948
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108949
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:31
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108950
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:32
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108951
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:37
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108953
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108956
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108958
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108960
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:41
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108963
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:42
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108966
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:42
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108967
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108970
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108973
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#108975
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:40:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109072
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:19
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109073
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:20
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109074
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:20
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109075
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:20
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109076
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:20
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109077
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:21
@@Zf1jo
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109078
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:21
-1 OR 2+875-875-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109079
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:21
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109080
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:22
-1 OR 2+799-799-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109081
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109082
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:22
-1' OR 2+191-191-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109083
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109084
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:23
-1' OR 2+108-108-1=0+0+0+1 or 'exREJ6Zb'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109085
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:23
-1" OR 2+647-647-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109086
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:24
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109087
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:24
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109088
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:24
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109089
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109090
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:26
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109091
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109092
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:29
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109093
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:30
-1; waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109094
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:35
-1); waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109095
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:35
1 waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109096
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:36
l0PyTG0q'; waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109097
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:38
-1;select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109098
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:44
-1);select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109099
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:49
-1));select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109100
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:50
rwA6dan7';select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109101
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:50
HIzRgi6o');select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109102
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:50
palBhVhT'));select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109103
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:51
207'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109104
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:52
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109105
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109106
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109108
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109112
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:57
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109114
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:58
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109116
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:42:59
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109120
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109121
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109124
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109125
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109126
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:07
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109132
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:10
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109135
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:12
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109138
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:16
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109143
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109146
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109147
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:24
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109150
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109151
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109153
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109157
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:33
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109159
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:33
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#109162
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 03:43:34
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ

ทีวีซีรี่ย์ ตอน


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.9/10 for Stranger Things subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Stranger Things first appeared on the screen back in 2016. We encourage you to leave comments regarding the Stranger Things subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด