+ เพิ่มคำบรรยาย

Californication subtitles 
Californication ((2007))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  #5 -  #6 -  #7 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Natascha McElhone, Evan Handler, Pamela Adlon, David Duchovny, Madeleine Martin, Madeline Zima
ผลคะแนน: 8.3 / 10 (155234 155234 vote)
"He's in way too deep. (Season 2)". A writer tries to juggle his career, his relationship with his daughter and his ex-girlfriend, as well as his appetite for beautiful women.
แบ่งปันสิ่งนี้:

#10156
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 20:35:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11703
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:51:09
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11705
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:51:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14796
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14797
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14798
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14799
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14800
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14801
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14802
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14803
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14804
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14805
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14806
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14808
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14810
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#15442
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 23:20:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#16469
 
Testing223 29 มี.ค. 2018, 01:03:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#16470
 
Testing223 29 มี.ค. 2018, 01:03:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#16471
 
Testing223 29 มี.ค. 2018, 01:03:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#16472
 
Testing223 29 มี.ค. 2018, 01:03:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#16473
 
Testing223 29 มี.ค. 2018, 01:03:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74794
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74795
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74796
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:23
-1 OR 2+747-747-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74797
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:23
-1 OR 2+324-324-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74798
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:25
-1' OR 2+936-936-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74799
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:25
-1' OR 2+488-488-1=0+0+0+1 or '1XZuhR8Z'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74800
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:27
-1" OR 2+216-216-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74801
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:28
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74802
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:29
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74803
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:29
-1; waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74804
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:30
-1); waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74805
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:31
1 waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74806
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:31
0USOVqBM'; waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74807
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:32
-1;select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74808
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:34
-1);select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74809
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:34
-1));select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74810
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:35
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74811
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:35
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74812
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:35
X9X72a40';select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74813
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:35
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74814
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:35
EN9v9LhM');select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74815
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:36
@@X0zLv
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74816
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:36
AJ0bbEdb'));select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74817
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:36
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74818
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:37
664'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74819
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74820
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74821
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74822
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74823
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74824
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74825
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74826
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:40
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74827
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:40
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74828
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:40
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74829
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:40
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74830
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:41
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74831
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:41
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74832
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:42
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74833
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:42
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74834
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74835
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74836
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74838
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74841
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74845
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74847
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74848
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74850
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74852
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:47
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74855
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74857
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74859
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#74863
 
Testing223 2 เม.ย. 2018, 10:36:49
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131058
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:58:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131060
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:58:57
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131063
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:58:57
-1 OR 2+801-801-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131066
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:02
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131070
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:02
-1 OR 2+794-794-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131074
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:03
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131078
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:08
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131081
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:11
@@0AxqO
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131083
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:11
-1' OR 2+759-759-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131084
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:13
-1' OR 2+353-353-1=0+0+0+1 or 'R0gB4ZEi'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131085
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:13
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131086
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:14
-1" OR 2+600-600-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131090
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:14
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131092
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:15
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131095
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:20
-1; waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131099
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:21
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131101
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131104
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131106
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:23
-1; waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131109
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131111
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:26
-1); waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131113
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131116
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:27
1 waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131122
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:28
Q8LJjxEO'; waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131126
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:28
-1;select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131128
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131132
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:31
-1);select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131137
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:33
-1));select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131140
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:34
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131142
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:35
7OyeFrmH';select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131144
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:35
fibpXY2g');select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131149
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:38
FILc9RQB'));select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131162
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:52
228'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131169
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131171
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:58
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131172
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 07:59:58
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131174
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131176
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:01
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131177
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:01
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131178
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:03
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131180
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:03
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131181
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:03
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131182
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:05
-1 OR 2+411-411-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131183
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:05
@@3yfiz
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131186
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131187
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:06
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131188
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:06
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131190
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:07
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131192
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:09
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131194
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:10
-1 OR 2+753-753-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131197
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:12
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131198
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:12
-1' OR 2+784-784-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131200
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:14
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131201
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:14
-1' OR 2+683-683-1=0+0+0+1 or '4bjDkr5z'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131202
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:14
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131204
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:15
-1" OR 2+185-185-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131205
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:15
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131206
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:18
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131208
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:18
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131209
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:18
if(now()=sysdate(),sleep(6.876),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.876),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6.876),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131213
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:22
(select(0)from(select(sleep(6.876)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6.876)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6.876)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131214
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131218
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131219
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:23
-1; waitfor delay '0:0:10.314' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131220
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131221
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:23
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131224
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:24
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131225
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:24
-1); waitfor delay '0:0:3.438' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131226
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131227
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:26
1 waitfor delay '0:0:3.438' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131230
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131231
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131232
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131233
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131235
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:30
1nIWUcj8'; waitfor delay '0:0:6.876' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131240
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:35
-1;select pg_sleep(10.314); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131241
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:35
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131245
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:36
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131248
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:41
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131249
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:41
-1);select pg_sleep(3.438); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131250
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131252
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:45
-1);select pg_sleep(10.314); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131253
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131256
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:47
-1));select pg_sleep(10.314); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131261
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:50
yJkkcjdU';select pg_sleep(10.314); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131265
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:52
R0eq83CL');select pg_sleep(3.438); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131270
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:56
Hgij2maI'));select pg_sleep(3.438); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131272
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:00:58
316'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131276
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:01
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131285
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:06
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131288
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:06
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131289
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:08
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131300
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131305
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:14
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131310
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:16
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131318
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:24
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131325
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131326
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131330
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131333
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131340
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131349
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:45
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131350
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:47
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131359
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:50
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131363
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:01:55
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131369
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:02:03
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131371
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:02:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131375
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:02:06
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131377
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:02:06
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131383
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:02:09
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131385
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:02:10
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#131395
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:02:15
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ

ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. Pilot 172 8.5
2. Hell-A Woman 141 8.3
3. The Whore of Babylon 110 8.1
4. Fear and Loathing at the Fundraiser 108 8.1
5. LOL 126 8
6. Absinthe Makes the Heart Grow Fonder 104 8
7. Girls, Interrupted 110 8
8. California Son 96 8.3
9. Filthy Lucre 99 8.2
10. The Devil's Threesome 115 8.6
11. Turn the Page 92 8.2
12. The Last Waltz 107 8.8
ซี่ซั่น 2
1. Slip of the Tongue 142 8.3
2. The Great Ashby 100 8.1
3. No Way to Treat a Lady 105 7.7
4. The Raw & the Cooked 103 8.5
5. Vaginatown 92 8.1
6. Coke Dick & First Kick 93 8.3
7. In a Lonely Place 117 8.2
8. Going Down and Out in Beverly Hills 118 8.1
9. La Ronde 113 8
10. In Utero 103 8.2
11. Blues from Laurel Canyon 102 8.6
12. La Petite Mort 96 8.7
ซี่ซั่น 3
1. Wish You Were Here 118 8.2
2. The Land of Rape and Honey 96 7.9
3. Verities & Balderdash 92 8.1
4. Zoso 82 8.3
5. Slow Happy Boys 86 7.7
6. Glass Houses 86 7.9
7. So Here's the Thing... 99 7.8
8. The Apartment 87 9.4
9. Mr. Bad Example 94 7.8
10. Dogtown 85 8
11. Comings and Goings 88 7.8
12. Mia Culpa 89 9.1
ซี่ซั่น 4
1. Exile on Main St. 149 8.5 9 ม.ค. 2011
2. Suicide Solution 117 8.2 16 ม.ค. 2011
3. Home Sweet Home 99 7.8 23 ม.ค. 2011
4. Monkey Business 101 8.6 30 ม.ค. 2011
5. Freeze-Frame 109 8 6 ก.พ. 2011
6. Lawyers, Guns and Money 78 8 13 ก.พ. 2011
7. The Recused 85 7.7 20 ก.พ. 2011
8. Lights, Camera, Asshole 68 8.1 27 ก.พ. 2011
9. Another Perfect Day 89 7.9 6 มี.ค. 2011
10. The Trial 75 8.1 13 มี.ค. 2011
11. The Last Supper 68 7.9 20 มี.ค. 2011
12. ...And Justice for All 68 8.8 27 มี.ค. 2011
ซี่ซั่น 5
1. JFK to LAX 109 7.8
2. The Way of the Fist 74 7.8
3. Boys & Girls 63 7.6
4. Waiting for the Miracle 94 7.7
5. The Ride-Along 67 7.9
6. Love Song 63 7.6
7. Here I Go Again 64 7.8
8. Raw 95 7.9
9. At the Movies 101 7.7
10. Perverts & Whores 73 7.7
11. The Party 81 8.2
12. Hell Ain't a Bad Place to Be 108 8.3
ซี่ซั่น 6
1. The Unforgiven 92 7.6
2. Quitters 63 7.6
3. Dead Rock Stars 70 7.7
4. Hell Bent for Leather 74 7.7
5. Rock and a Hard Place 68 7.4
6. In the Clouds 95 7.7
7. The Dope Show 39 7.7
8. Everybody's a Fucking Critic 47 7.4
9. Mad Dogs and Englishmen 104 7.7
10. Blind Faith 70 7.5
11. The Abby 60 7.6
12. I'll Lay My Monsters Down 70 8
ซี่ซั่น 7
1. Levon 89 7.8 13 เม.ย. 2014
2. Julia 40 7.6 20 เม.ย. 2014
3. Like Father Like Son 57 7.7 27 เม.ย. 2014
4. Dicks 35 7.1 4 พ.ค. 2014
5. Getting the Poison Out 28 7.6 11 พ.ค. 2014
6. Kickoff 103 7.5 18 พ.ค. 2014
7. Smile 88 7.2 25 พ.ค. 2014
8. 30 Minutes or Less 80 7.4 1 มิ.ย. 2014
9. Faith, Hope, Love 76 6.8 8 มิ.ย. 2014
10. Dinner with Friends 51 7.4 15 มิ.ย. 2014
11. Daughter 42 7.4 22 มิ.ย. 2014
12. Grace 35 8.6 29 มิ.ย. 2014


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.3/10 for Californication subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Californication first appeared on the screen back in 2007. We encourage you to leave comments regarding the Californication subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด