+ เพิ่มคำบรรยาย

American Horror Story subtitles 
American Horror Story ((2011))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  #5 -  #6 -  #7 -  #8 -  #9 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Evan Peters, Jessica Lange, Connie Britton, Dylan McDermott, Taissa Farmiga, Denis O'Hare, Frances Conroy, Kate Mara, Lily Rabe, Alexandra Breckenridge, Matt Ross, Christine Estabrook, Jamie Brewer, Morris Chestnut, Bodhi Schulz, Kai Schulz, Riley Schmidt, Zachary Quinto, Sarah Paulson, Joseph Fiennes, James Cromwell, Cathy Fielding, Lizzie Brocheré
ผลคะแนน: 8.2 / 10 (224156 224156 vote)
"You're going to die in there!". A family of three move from Boston to Los Angeles as a means of reconciling their past anguish. They move to a restored mansion, unaware that the home is haunted.
แบ่งปันสิ่งนี้:

#11721
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:52:17
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#11726
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 21:52:31
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14864
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14865
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14866
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14867
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14868
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14869
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14870
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14871
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14872
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#14874
 
Testing223 28 มี.ค. 2018, 22:42:28
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132062
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132068
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:04
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132069
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132072
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:04
-1 OR 2+448-448-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132075
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:05
-1 OR 2+161-161-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132076
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:05
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132083
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:08
-1' OR 2+541-541-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132085
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:08
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132089
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:09
-1' OR 2+830-830-1=0+0+0+1 or 'sN9hHJTV'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132096
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:13
-1" OR 2+549-549-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132098
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:13
@@tMwbo
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132102
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:14
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132103
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:14
if(now()=sysdate(),sleep(7.906),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7.906),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7.906),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132104
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:15
(select(0)from(select(sleep(7.906)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7.906)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7.906)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132105
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:16
-1; waitfor delay '0:0:11.859' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132107
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:17
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132108
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:17
-1); waitfor delay '0:0:11.859' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132109
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:18
1 waitfor delay '0:0:11.859' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132110
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:19
pcd41esK'; waitfor delay '0:0:3.953' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132112
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:20
-1;select pg_sleep(3.953); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132113
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:21
-1);select pg_sleep(7.906); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132116
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:25
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132117
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:26
-1));select pg_sleep(7.906); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132121
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:26
yx2FshMg';select pg_sleep(11.859); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132122
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:29
ghSjedsG');select pg_sleep(3.953); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132123
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:34
WlCrwgq6'));select pg_sleep(3.953); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132124
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:36
654'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132127
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:40
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132128
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:41
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132129
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132133
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132134
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132135
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:47
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132136
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:47
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132141
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:53
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132147
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132152
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:58
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132158
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:09:59
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132161
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132166
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132171
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132176
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:08
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132178
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132180
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:13
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132188
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:22
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132196
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132199
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132202
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132203
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:30
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132206
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:31
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132209
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:32
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132210
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:33
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132212
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:34
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132213
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:10:36
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132338
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:11:58
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132341
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:11:59
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132345
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:02
-1 OR 2+126-126-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132346
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:02
-1 OR 2+17-17-1=0+0+0+1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132349
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:02
-1' OR 2+620-620-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132354
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:05
-1' OR 2+570-570-1=0+0+0+1 or 'B8yahoPb'='
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132357
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:08
-1" OR 2+364-364-1=0+0+0+1 --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132359
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:08
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132362
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:11
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132363
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:11
1'"
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132370
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:14
\
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132371
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:15
-1; waitfor delay '0:0:9' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132376
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:17
-1); waitfor delay '0:0:3' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132379
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:17
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132381
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:18
@@VHGMa
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132383
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:18
JyI=
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132384
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:18
1 waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132385
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:19
GUNtHp7j'; waitfor delay '0:0:6' --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132388
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:21
-1;select pg_sleep(6); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132392
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:25
-1);select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132393
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:26
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132395
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:26
-1));select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132397
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:27
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132398
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:27
oAgXxTw4';select pg_sleep(9); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132400
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:29
Lp09yEsJ');select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132401
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:29
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132405
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:31
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132406
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:31
p6nFun5F'));select pg_sleep(3); --
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132408
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:33
23'
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132410
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:36
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132411
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:36
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132417
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132418
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:38
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132420
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132422
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:39
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132424
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:40
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132428
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:43
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132431
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132433
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:44
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132434
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:46
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132439
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:48
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132447
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:54
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132448
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:56
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132452
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:12:57
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132455
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:00
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132457
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:02
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132466
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:04
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132471
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:05
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132476
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:07
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132479
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:09
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132490
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:11
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132493
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:15
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132498
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:17
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0
#132499
 
Testing223 3 เม.ย. 2018, 08:13:18
1
ความคิดเห็นนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
0
0

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ

ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. Pilot 164 8.1 5 ต.ค. 2011
2. Home Invasion 93 8.2 12 ต.ค. 2011
3. Murder House 93 8.2 19 ต.ค. 2011
4. Halloween: Part 1 100 8.4 26 ต.ค. 2011
5. Halloween: Part 2 102 8.3 2 พ.ย. 2011
6. Piggy Piggy 123 8.2 9 พ.ย. 2011
7. Open House 90 8.2 16 พ.ย. 2011
8. Rubber Man 90 8.2 23 พ.ย. 2011
9. Spooky Little Girl 108 8.1 30 พ.ย. 2011
10. Smoldering Children 78 8.6 7 ธ.ค. 2011
11. Birth 98 8.6 14 ธ.ค. 2011
12. Afterbirth 108 8.2 21 ธ.ค. 2011
ซี่ซั่น 2
1. Welcome to Briarcliff 118 8.4 17 ต.ค. 2012
2. Tricks and Treats 107 8.5 24 ต.ค. 2012
3. Nor'easter 94 8.4 31 ต.ค. 2012
4. I Am Anne Frank: Part 1 107 8.4 7 พ.ย. 2012
5. I Am Anne Frank: Part 2 93 8.9 14 พ.ย. 2012
6. The Origins of Monstrosity 101 8.3 21 พ.ย. 2012
7. Dark Cousin 85 8.3 28 พ.ย. 2012
8. Unholy Night 89 8.7 5 ธ.ค. 2012
9. The Coat Hanger 65 8.5 12 ธ.ค. 2012
10. The Name Game 78 9 2 ม.ค. 2013
11. Spilt Milk 73 8.6 9 ม.ค. 2013
12. Continuum 82 7.8 16 ม.ค. 2013
13. Madness Ends 77 8.8 23 ม.ค. 2013
ซี่ซั่น 3
1. Bitchcraft 139 8.5 9 ต.ค. 2013
2. Boy Parts 119 8.2 16 ต.ค. 2013
3. The Replacements 116 8.3 23 ต.ค. 2013
4. Fearful Pranks Ensue 130 8.4 30 ต.ค. 2013
5. Burn, Witch. Burn! 103 8.4 6 พ.ย. 2013
6. The Axeman Cometh 128 8.1 13 พ.ย. 2013
7. The Dead 101 8.1 20 พ.ย. 2013
8. The Sacred Taking 127 8.1 4 ธ.ค. 2013
9. Head 118 8.6 11 ธ.ค. 2013
10. The Magical Delights of Stevie Nicks 110 8 8 ม.ค. 2014
11. Protect the Coven 102 8 15 ม.ค. 2014
12. Go to Hell 87 8.3 22 ม.ค. 2014
13. The Seven Wonders 73 7.8 29 ม.ค. 2014
ซี่ซั่น 4
1. Monsters Among Us 73 8.4 8 ต.ค. 2014
2. Massacres and Matinees 50 8.1 15 ต.ค. 2014
3. Edward Mordrake: Part 1 47 8.2 22 ต.ค. 2014
4. Edward Mordrake: Part 2 56 8.8 29 ต.ค. 2014
5. Pink Cupcakes 41 8.1 5 พ.ย. 2014
6. Bullseye 48 7.8 12 พ.ย. 2014
7. Test of Strength 93 7.9 19 พ.ย. 2014
8. Blood Bath 55 8.1 3 ธ.ค. 2014
9. Tupperware Party Massacre 58 8 10 ธ.ค. 2014
10. Orphans 51 8.8 17 ธ.ค. 2014
11. Magical Thinking 50 8.1 7 ม.ค. 2015
12. Show Stoppers 44 8.2 14 ม.ค. 2015
13. Curtain Call 44 8.1 21 ม.ค. 2015
ซี่ซั่น 5
1. Checking In 78 8 3 ต.ค. 2015
2. Chutes and Ladders 68 7.9 14 ต.ค. 2015
3. Mommy 76 7.7 21 ต.ค. 2015
4. Devil's Night 73 8 28 ต.ค. 2015
5. Room Service 77 8 4 พ.ย. 2015
6. Room 33 43 7.7 11 พ.ย. 2015
7. Flicker 28 7.9 18 พ.ย. 2015
8. The Ten Commandments Killer 44 7.8 2 ธ.ค. 2015
9. She Wants Revenge 26 7.7 9 ธ.ค. 2015
10. She Gets Revenge 25 8 16 ธ.ค. 2015
11. Battle Royale 29 8.1 6 ม.ค. 2016
12. Be Our Guest 28 7.8 13 ม.ค. 2016
ซี่ซั่น 6
1. Chapter 1 63 8 14 ก.ย. 2016
2. Chapter 2 57 7.8 21 ก.ย. 2016
3. Chapter 3 31 8.2 28 ก.ย. 2016
4. Chapter 4 61 8.2 5 ต.ค. 2016
5. Chapter 5 38 8.5 12 ต.ค. 2016
6. Chapter 6 40 8.6 19 ต.ค. 2016
7. Chapter 7 51 8.3 26 ต.ค. 2016
8. Chapter 8 66 7.6 2 พ.ย. 2016
9. Chapter 9 50 7.8 9 พ.ย. 2016
10. Chapter 10 59 6.5 16 พ.ย. 2016
ซี่ซั่น 7
1. Election Night 23 6.6 25 ส.ค. 2017
2. Don't Be Afraid of the Dark 7 7 25 ส.ค. 2017
3. Neighbors from Hell 12 7.5 25 ส.ค. 2017
4. 11/9 11 8.3 26 ก.ย. 2017
5. Holes 10 8.4 3 ต.ค. 2017
6. Mid-Western Assassin 20 8.6 10 ต.ค. 2017
7. Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag 12 6.5 17 ต.ค. 2017
8. Winter of Our Discontent 4 8 24 ต.ค. 2017
9. Drink the Kool-Aid 3 8.5 31 ต.ค. 2017
10. Charles (Manson) in Charge 8 7 พ.ย. 2017
11. Great Again 1 7.5 14 พ.ย. 2017
ซี่ซั่น 8
1. Episode #8.1 0
ซี่ซั่น 9
1. Episode #9.1 0


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.2/10 for American Horror Story subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

American Horror Story first appeared on the screen back in 2011. We encourage you to leave comments regarding the American Horror Story subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


ทีวีล่าสุดแสดง
ภาพยนตร์เรื่องล่าสุด
Popular Movies
ปิด