+ Magdagdag ng mga subtitle

Californication subtitles 
Californication ((2007))
Ipakita ang treyler
season: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  #5 -  #6 -  #7 -  mga hindi na isort na subtitle
Pakawalan:
Mga Kabilang: Natascha McElhone, Evan Handler, Pamela Adlon, David Duchovny, Madeleine Martin, Madeline Zima
Grado: 8.3 / 10 (155234 votes)
"He's in way too deep. (Season 2)". A writer tries to juggle his career, his relationship with his daughter and his ex-girlfriend, as well as his appetite for beautiful women.
Ikalat ito:

#10012
 
Testing223 2018 3 28 20:34:19
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#11354
 
Testing223 2018 3 28 21:45:14
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#11356
 
Testing223 2018 3 28 21:45:14
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13796
 
Testing223 2018 3 28 22:41:11
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13797
 
Testing223 2018 3 28 22:41:11
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13798
 
Testing223 2018 3 28 22:41:11
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13799
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13800
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13801
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13802
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13803
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13804
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13805
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13806
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13807
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#13808
 
Testing223 2018 3 28 22:41:12
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#16079
 
Testing223 2018 3 29 01:02:34
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#16080
 
Testing223 2018 3 29 01:02:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#16081
 
Testing223 2018 3 29 01:02:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#16082
 
Testing223 2018 3 29 01:02:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#16083
 
Testing223 2018 3 29 01:02:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59231
 
Testing223 2018 4 1 17:18:27
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59232
 
Testing223 2018 4 1 17:18:27
1'"
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59233
 
Testing223 2018 4 1 17:18:27
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59234
 
Testing223 2018 4 1 17:18:27
\
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59235
 
Testing223 2018 4 1 17:18:28
-1 OR 2+747-747-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59236
 
Testing223 2018 4 1 17:18:28
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59237
 
Testing223 2018 4 1 17:18:28
-1 OR 2+309-309-1=0+0+0+1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59238
 
Testing223 2018 4 1 17:18:28
@@4Wnzc
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59239
 
Testing223 2018 4 1 17:18:28
-1' OR 2+132-132-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59240
 
Testing223 2018 4 1 17:18:28
JyI=
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59241
 
Testing223 2018 4 1 17:18:28
-1' OR 2+557-557-1=0+0+0+1 or 'v6g3WR1H'='
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59242
 
Testing223 2018 4 1 17:18:28
-1" OR 2+296-296-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59243
 
Testing223 2018 4 1 17:18:29
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59244
 
Testing223 2018 4 1 17:18:30
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59245
 
Testing223 2018 4 1 17:18:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59246
 
Testing223 2018 4 1 17:18:31
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59247
 
Testing223 2018 4 1 17:18:31
-1; waitfor delay '0:0:3' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59248
 
Testing223 2018 4 1 17:18:32
-1); waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59249
 
Testing223 2018 4 1 17:18:32
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59250
 
Testing223 2018 4 1 17:18:32
1 waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59251
 
Testing223 2018 4 1 17:18:32
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59252
 
Testing223 2018 4 1 17:18:32
1VbAjUW1'; waitfor delay '0:0:9' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59253
 
Testing223 2018 4 1 17:18:32
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59254
 
Testing223 2018 4 1 17:18:32
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59255
 
Testing223 2018 4 1 17:18:32
-1;select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59256
 
Testing223 2018 4 1 17:18:33
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59257
 
Testing223 2018 4 1 17:18:33
-1);select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59258
 
Testing223 2018 4 1 17:18:34
-1));select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59259
 
Testing223 2018 4 1 17:18:35
T6OO1VFF';select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59260
 
Testing223 2018 4 1 17:18:35
MSYdIjEG');select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59261
 
Testing223 2018 4 1 17:18:36
TnTb70gO'));select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59262
 
Testing223 2018 4 1 17:18:36
533'
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59263
 
Testing223 2018 4 1 17:18:37
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59264
 
Testing223 2018 4 1 17:18:39
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59265
 
Testing223 2018 4 1 17:18:39
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59266
 
Testing223 2018 4 1 17:18:39
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59268
 
Testing223 2018 4 1 17:18:39
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59270
 
Testing223 2018 4 1 17:18:40
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59272
 
Testing223 2018 4 1 17:18:41
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59274
 
Testing223 2018 4 1 17:18:42
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59277
 
Testing223 2018 4 1 17:18:42
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59279
 
Testing223 2018 4 1 17:18:42
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59282
 
Testing223 2018 4 1 17:18:42
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59284
 
Testing223 2018 4 1 17:18:43
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59287
 
Testing223 2018 4 1 17:18:43
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59289
 
Testing223 2018 4 1 17:18:43
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59292
 
Testing223 2018 4 1 17:18:44
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59294
 
Testing223 2018 4 1 17:18:44
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59297
 
Testing223 2018 4 1 17:18:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59298
 
Testing223 2018 4 1 17:18:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59300
 
Testing223 2018 4 1 17:18:48
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59302
 
Testing223 2018 4 1 17:18:48
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59304
 
Testing223 2018 4 1 17:18:49
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#59307
 
Testing223 2018 4 1 17:18:50
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111732
 
Testing223 2018 4 3 04:19:13
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111734
 
Testing223 2018 4 3 04:19:13
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111737
 
Testing223 2018 4 3 04:19:14
-1 OR 2+114-114-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111739
 
Testing223 2018 4 3 04:19:14
-1 OR 2+762-762-1=0+0+0+1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111741
 
Testing223 2018 4 3 04:19:14
-1' OR 2+668-668-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111742
 
Testing223 2018 4 3 04:19:15
-1' OR 2+267-267-1=0+0+0+1 or '5IslVop2'='
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111743
 
Testing223 2018 4 3 04:19:15
-1" OR 2+275-275-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111746
 
Testing223 2018 4 3 04:19:16
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111748
 
Testing223 2018 4 3 04:19:17
1'"
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111750
 
Testing223 2018 4 3 04:19:17
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111751
 
Testing223 2018 4 3 04:19:17
-1; waitfor delay '0:0:9' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111752
 
Testing223 2018 4 3 04:19:18
\
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111754
 
Testing223 2018 4 3 04:19:18
-1); waitfor delay '0:0:3' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111757
 
Testing223 2018 4 3 04:19:19
1 waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111758
 
Testing223 2018 4 3 04:19:20
gTvID3kb'; waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111759
 
Testing223 2018 4 3 04:19:20
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111761
 
Testing223 2018 4 3 04:19:21
-1;select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111762
 
Testing223 2018 4 3 04:19:21
@@QRWIi
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111763
 
Testing223 2018 4 3 04:19:21
JyI=
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111765
 
Testing223 2018 4 3 04:19:24
-1);select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111767
 
Testing223 2018 4 3 04:19:25
-1));select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111768
 
Testing223 2018 4 3 04:19:26
DkQyEOep';select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111771
 
Testing223 2018 4 3 04:19:27
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111772
 
Testing223 2018 4 3 04:19:27
2GOEChop');select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111774
 
Testing223 2018 4 3 04:19:27
wqSLjGNg'));select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111775
 
Testing223 2018 4 3 04:19:29
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111776
 
Testing223 2018 4 3 04:19:29
745'
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111777
 
Testing223 2018 4 3 04:19:29
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111778
 
Testing223 2018 4 3 04:19:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111779
 
Testing223 2018 4 3 04:19:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111780
 
Testing223 2018 4 3 04:19:31
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111781
 
Testing223 2018 4 3 04:19:31
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111782
 
Testing223 2018 4 3 04:19:31
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111783
 
Testing223 2018 4 3 04:19:31
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111784
 
Testing223 2018 4 3 04:19:32
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111785
 
Testing223 2018 4 3 04:19:32
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111786
 
Testing223 2018 4 3 04:19:33
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111787
 
Testing223 2018 4 3 04:19:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111788
 
Testing223 2018 4 3 04:19:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111789
 
Testing223 2018 4 3 04:19:37
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111790
 
Testing223 2018 4 3 04:19:42
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111791
 
Testing223 2018 4 3 04:19:43
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111792
 
Testing223 2018 4 3 04:19:45
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111793
 
Testing223 2018 4 3 04:19:50
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111794
 
Testing223 2018 4 3 04:19:51
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111795
 
Testing223 2018 4 3 04:19:53
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111796
 
Testing223 2018 4 3 04:19:54
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111797
 
Testing223 2018 4 3 04:19:54
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111798
 
Testing223 2018 4 3 04:19:55
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111799
 
Testing223 2018 4 3 04:19:55
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111800
 
Testing223 2018 4 3 04:19:56
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111801
 
Testing223 2018 4 3 04:19:56
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111802
 
Testing223 2018 4 3 04:19:56
-1 OR 2+363-363-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111803
 
Testing223 2018 4 3 04:19:56
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111804
 
Testing223 2018 4 3 04:19:57
-1 OR 2+763-763-1=0+0+0+1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111805
 
Testing223 2018 4 3 04:19:57
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111806
 
Testing223 2018 4 3 04:19:57
-1' OR 2+376-376-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111807
 
Testing223 2018 4 3 04:19:57
-1' OR 2+935-935-1=0+0+0+1 or 'qi7QXTul'='
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111808
 
Testing223 2018 4 3 04:19:58
-1" OR 2+948-948-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111809
 
Testing223 2018 4 3 04:19:58
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111810
 
Testing223 2018 4 3 04:19:58
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111811
 
Testing223 2018 4 3 04:19:58
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111812
 
Testing223 2018 4 3 04:19:59
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111813
 
Testing223 2018 4 3 04:19:59
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111814
 
Testing223 2018 4 3 04:19:59
-1; waitfor delay '0:0:3' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111815
 
Testing223 2018 4 3 04:20:00
1'"
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111816
 
Testing223 2018 4 3 04:20:00
-1); waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111817
 
Testing223 2018 4 3 04:20:00
1 waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111818
 
Testing223 2018 4 3 04:20:00
\
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111819
 
Testing223 2018 4 3 04:20:01
fbWqpB1L'; waitfor delay '0:0:9' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111820
 
Testing223 2018 4 3 04:20:01
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111821
 
Testing223 2018 4 3 04:20:01
-1;select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111822
 
Testing223 2018 4 3 04:20:01
-1);select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111823
 
Testing223 2018 4 3 04:20:02
@@L9E7P
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111824
 
Testing223 2018 4 3 04:20:02
JyI=
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111825
 
Testing223 2018 4 3 04:20:02
-1));select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111826
 
Testing223 2018 4 3 04:20:02
t71aeTvt';select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111827
 
Testing223 2018 4 3 04:20:03
Kz7cEMXD');select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111828
 
Testing223 2018 4 3 04:20:03
m5UntZ9i'));select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111829
 
Testing223 2018 4 3 04:20:03
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111830
 
Testing223 2018 4 3 04:20:03
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111831
 
Testing223 2018 4 3 04:20:04
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111832
 
Testing223 2018 4 3 04:20:04
54'
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111833
 
Testing223 2018 4 3 04:20:04
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111834
 
Testing223 2018 4 3 04:20:05
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111835
 
Testing223 2018 4 3 04:20:05
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111836
 
Testing223 2018 4 3 04:20:06
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111837
 
Testing223 2018 4 3 04:20:07
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111838
 
Testing223 2018 4 3 04:20:07
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111839
 
Testing223 2018 4 3 04:20:08
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111840
 
Testing223 2018 4 3 04:20:13
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111841
 
Testing223 2018 4 3 04:20:14
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111842
 
Testing223 2018 4 3 04:20:14
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111843
 
Testing223 2018 4 3 04:20:19
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111844
 
Testing223 2018 4 3 04:20:21
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111845
 
Testing223 2018 4 3 04:20:23
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111846
 
Testing223 2018 4 3 04:20:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111847
 
Testing223 2018 4 3 04:20:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111848
 
Testing223 2018 4 3 04:20:26
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111849
 
Testing223 2018 4 3 04:20:27
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111850
 
Testing223 2018 4 3 04:20:28
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111851
 
Testing223 2018 4 3 04:20:29
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111852
 
Testing223 2018 4 3 04:20:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111853
 
Testing223 2018 4 3 04:20:32
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111854
 
Testing223 2018 4 3 04:20:33
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111855
 
Testing223 2018 4 3 04:20:33
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111856
 
Testing223 2018 4 3 04:20:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111857
 
Testing223 2018 4 3 04:20:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#111858
 
Testing223 2018 4 3 04:20:37
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0

Idagdag ang iyong kumento

Mga episodyo ng teleserye
Pangalan ng episodyo # Grado sa IMDb Araw kung kalian ipapalabas/ipinalabas
season 1
1. Pilot 172 8.5
2. Hell-A Woman 141 8.3
3. The Whore of Babylon 110 8.1
4. Fear and Loathing at the Fundraiser 108 8.1
5. LOL 126 8
6. Absinthe Makes the Heart Grow Fonder 104 8
7. Girls, Interrupted 110 8
8. California Son 96 8.3
9. Filthy Lucre 99 8.2
10. The Devil's Threesome 115 8.6
11. Turn the Page 92 8.2
12. The Last Waltz 107 8.8
season 2
1. Slip of the Tongue 142 8.3
2. The Great Ashby 100 8.1
3. No Way to Treat a Lady 105 7.7
4. The Raw & the Cooked 103 8.5
5. Vaginatown 92 8.1
6. Coke Dick & First Kick 93 8.3
7. In a Lonely Place 117 8.2
8. Going Down and Out in Beverly Hills 118 8.1
9. La Ronde 113 8
10. In Utero 103 8.2
11. Blues from Laurel Canyon 102 8.6
12. La Petite Mort 96 8.7
season 3
1. Wish You Were Here 118 8.2
2. The Land of Rape and Honey 96 7.9
3. Verities & Balderdash 92 8.1
4. Zoso 82 8.3
5. Slow Happy Boys 86 7.7
6. Glass Houses 86 7.9
7. So Here's the Thing... 99 7.8
8. The Apartment 87 9.4
9. Mr. Bad Example 94 7.8
10. Dogtown 85 8
11. Comings and Goings 88 7.8
12. Mia Culpa 89 9.1
season 4
1. Exile on Main St. 149 8.5 2011 1 9
2. Suicide Solution 117 8.2 2011 1 16
3. Home Sweet Home 99 7.8 2011 1 23
4. Monkey Business 101 8.6 2011 1 30
5. Freeze-Frame 109 8 2011 2 6
6. Lawyers, Guns and Money 78 8 2011 2 13
7. The Recused 85 7.7 2011 2 20
8. Lights, Camera, Asshole 68 8.1 2011 2 27
9. Another Perfect Day 89 7.9 2011 3 6
10. The Trial 75 8.1 2011 3 13
11. The Last Supper 68 7.9 2011 3 20
12. ...And Justice for All 68 8.8 2011 3 27
season 5
1. JFK to LAX 109 7.8
2. The Way of the Fist 74 7.8
3. Boys & Girls 63 7.6
4. Waiting for the Miracle 94 7.7
5. The Ride-Along 67 7.9
6. Love Song 63 7.6
7. Here I Go Again 64 7.8
8. Raw 95 7.9
9. At the Movies 101 7.7
10. Perverts & Whores 73 7.7
11. The Party 81 8.2
12. Hell Ain't a Bad Place to Be 108 8.3
season 6
1. The Unforgiven 92 7.6
2. Quitters 63 7.6
3. Dead Rock Stars 70 7.7
4. Hell Bent for Leather 74 7.7
5. Rock and a Hard Place 68 7.4
6. In the Clouds 95 7.7
7. The Dope Show 39 7.7
8. Everybody's a Fucking Critic 47 7.4
9. Mad Dogs and Englishmen 104 7.7
10. Blind Faith 70 7.5
11. The Abby 60 7.6
12. I'll Lay My Monsters Down 70 8
season 7
1. Levon 89 7.8 2014 4 13
2. Julia 40 7.6 2014 4 20
3. Like Father Like Son 57 7.7 2014 4 27
4. Dicks 35 7.1 2014 5 4
5. Getting the Poison Out 28 7.6 2014 5 11
6. Kickoff 103 7.5 2014 5 18
7. Smile 88 7.2 2014 5 25
8. 30 Minutes or Less 80 7.4 2014 6 1
9. Faith, Hope, Love 76 6.8 2014 6 8
10. Dinner with Friends 51 7.4 2014 6 15
11. Daughter 42 7.4 2014 6 22
12. Grace 35 8.6 2014 6 29


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.3/10 for Californication subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Californication first appeared on the screen back in 2007. We encourage you to leave comments regarding the Californication subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Huling TV Ipinapakita ang
Huling Pelikula
Isarado