+ Magdagdag ng mga subtitle

Sherlock subtitles

 
Sherlock ((2010))
Ipakita ang treyler
season: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  mga hindi na isort na subtitle
Pakawalan:
Mga Kabilang: Martin Freeman, Una Stubbs, Rupert Graves, Andrew Scott, Vinette Robinson, Tanya Moodie, Jonathan Aris, Loo Brealey, Benedict Cumberbatch, Mark Gatiss
Grado: 9.2 / 10 (624905 votes)
"The world's favourite detective has emerged from the fog...this is Sherlock for a new generation.". A modern update finds the famous sleuth and his doctor partner solving crime in 21st century London.
Ikalat ito:#10158
 
Testing223 2018 3 28 20:35:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#11711
 
Testing223 2018 3 28 21:51:17
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#11714
 
Testing223 2018 3 28 21:51:21
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14825
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14826
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14827
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14828
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14829
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14830
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14831
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14832
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14833
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14834
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14835
 
Testing223 2018 3 28 22:42:24
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14837
 
Testing223 2018 3 28 22:42:25
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#14838
 
Testing223 2018 3 28 22:42:25
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#16474
 
Testing223 2018 3 29 01:03:40
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75010
 
Testing223 2018 4 2 10:45:03
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75011
 
Testing223 2018 4 2 10:45:05
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75012
 
Testing223 2018 4 2 10:45:06
-1 OR 2+748-748-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75013
 
Testing223 2018 4 2 10:45:06
-1 OR 2+511-511-1=0+0+0+1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75014
 
Testing223 2018 4 2 10:45:07
-1' OR 2+760-760-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75015
 
Testing223 2018 4 2 10:45:07
-1' OR 2+162-162-1=0+0+0+1 or '9lIbJHFr'='
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75016
 
Testing223 2018 4 2 10:45:07
-1" OR 2+15-15-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75017
 
Testing223 2018 4 2 10:45:08
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75018
 
Testing223 2018 4 2 10:45:09
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75019
 
Testing223 2018 4 2 10:45:10
-1; waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75020
 
Testing223 2018 4 2 10:45:11
-1); waitfor delay '0:0:9' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75021
 
Testing223 2018 4 2 10:45:11
1 waitfor delay '0:0:9' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75022
 
Testing223 2018 4 2 10:45:13
OxzxelCU'; waitfor delay '0:0:3' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75023
 
Testing223 2018 4 2 10:45:14
-1;select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75024
 
Testing223 2018 4 2 10:45:14
-1);select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75025
 
Testing223 2018 4 2 10:45:14
-1));select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75026
 
Testing223 2018 4 2 10:45:15
v1N4VLvK';select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75027
 
Testing223 2018 4 2 10:45:15
NH72mWW9');select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75028
 
Testing223 2018 4 2 10:45:15
dVwm5d0y'));select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75029
 
Testing223 2018 4 2 10:45:15
272'
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75030
 
Testing223 2018 4 2 10:45:16
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75031
 
Testing223 2018 4 2 10:45:17
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75032
 
Testing223 2018 4 2 10:45:18
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75033
 
Testing223 2018 4 2 10:45:18
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75034
 
Testing223 2018 4 2 10:45:19
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75035
 
Testing223 2018 4 2 10:45:19
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75036
 
Testing223 2018 4 2 10:45:20
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75037
 
Testing223 2018 4 2 10:45:20
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75038
 
Testing223 2018 4 2 10:45:22
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75039
 
Testing223 2018 4 2 10:45:22
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75040
 
Testing223 2018 4 2 10:45:23
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75041
 
Testing223 2018 4 2 10:45:23
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75042
 
Testing223 2018 4 2 10:45:25
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75043
 
Testing223 2018 4 2 10:45:26
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75044
 
Testing223 2018 4 2 10:45:26
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75045
 
Testing223 2018 4 2 10:45:26
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75046
 
Testing223 2018 4 2 10:45:27
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75047
 
Testing223 2018 4 2 10:45:29
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75048
 
Testing223 2018 4 2 10:45:29
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75049
 
Testing223 2018 4 2 10:45:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75050
 
Testing223 2018 4 2 10:45:30
1'"
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75051
 
Testing223 2018 4 2 10:45:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75052
 
Testing223 2018 4 2 10:45:30
\
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75053
 
Testing223 2018 4 2 10:45:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75054
 
Testing223 2018 4 2 10:45:30
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75055
 
Testing223 2018 4 2 10:45:31
@@n79KX
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75056
 
Testing223 2018 4 2 10:45:32
JyI=
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75057
 
Testing223 2018 4 2 10:45:34
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75058
 
Testing223 2018 4 2 10:45:34
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75059
 
Testing223 2018 4 2 10:45:34
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75060
 
Testing223 2018 4 2 10:45:34
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75061
 
Testing223 2018 4 2 10:45:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75062
 
Testing223 2018 4 2 10:45:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#75063
 
Testing223 2018 4 2 10:45:36
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131498
 
Testing223 2018 4 3 08:03:27
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131500
 
Testing223 2018 4 3 08:03:29
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131503
 
Testing223 2018 4 3 08:03:31
-1 OR 2+412-412-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131506
 
Testing223 2018 4 3 08:03:31
-1 OR 2+535-535-1=0+0+0+1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131511
 
Testing223 2018 4 3 08:03:32
-1' OR 2+25-25-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131513
 
Testing223 2018 4 3 08:03:33
-1' OR 2+944-944-1=0+0+0+1 or 'BphmLirN'='
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131515
 
Testing223 2018 4 3 08:03:34
-1" OR 2+573-573-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131519
 
Testing223 2018 4 3 08:03:34
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131522
 
Testing223 2018 4 3 08:03:35
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131524
 
Testing223 2018 4 3 08:03:36
1'"
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131525
 
Testing223 2018 4 3 08:03:36
-1; waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131530
 
Testing223 2018 4 3 08:03:37
\
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131531
 
Testing223 2018 4 3 08:03:37
-1); waitfor delay '0:0:9' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131533
 
Testing223 2018 4 3 08:03:38
1 waitfor delay '0:0:3' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131535
 
Testing223 2018 4 3 08:03:38
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131537
 
Testing223 2018 4 3 08:03:38
@@oIUNj
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131539
 
Testing223 2018 4 3 08:03:38
crkBVnzw'; waitfor delay '0:0:3' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131542
 
Testing223 2018 4 3 08:03:38
JyI=
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131543
 
Testing223 2018 4 3 08:03:38
-1;select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131547
 
Testing223 2018 4 3 08:03:38
-1);select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131551
 
Testing223 2018 4 3 08:03:39
-1));select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131555
 
Testing223 2018 4 3 08:03:42
drOiTsoG';select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131557
 
Testing223 2018 4 3 08:03:42
0Gcgiepx');select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131558
 
Testing223 2018 4 3 08:03:43
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131561
 
Testing223 2018 4 3 08:03:43
qm0GtTOB'));select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131562
 
Testing223 2018 4 3 08:03:43
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131563
 
Testing223 2018 4 3 08:03:44
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131566
 
Testing223 2018 4 3 08:03:44
532'
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131569
 
Testing223 2018 4 3 08:03:45
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131572
 
Testing223 2018 4 3 08:03:46
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131573
 
Testing223 2018 4 3 08:03:46
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131574
 
Testing223 2018 4 3 08:03:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131576
 
Testing223 2018 4 3 08:03:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131577
 
Testing223 2018 4 3 08:03:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131578
 
Testing223 2018 4 3 08:03:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131579
 
Testing223 2018 4 3 08:03:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131580
 
Testing223 2018 4 3 08:03:48
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131583
 
Testing223 2018 4 3 08:03:50
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131585
 
Testing223 2018 4 3 08:03:52
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131587
 
Testing223 2018 4 3 08:03:53
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131591
 
Testing223 2018 4 3 08:03:56
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131592
 
Testing223 2018 4 3 08:03:56
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131593
 
Testing223 2018 4 3 08:03:56
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131594
 
Testing223 2018 4 3 08:03:57
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131596
 
Testing223 2018 4 3 08:03:59
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131598
 
Testing223 2018 4 3 08:03:59
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131599
 
Testing223 2018 4 3 08:04:00
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131605
 
Testing223 2018 4 3 08:04:02
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131607
 
Testing223 2018 4 3 08:04:08
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131612
 
Testing223 2018 4 3 08:04:09
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131615
 
Testing223 2018 4 3 08:04:10
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131617
 
Testing223 2018 4 3 08:04:11
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131621
 
Testing223 2018 4 3 08:04:14
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131622
 
Testing223 2018 4 3 08:04:16
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131625
 
Testing223 2018 4 3 08:04:22
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131684
 
Testing223 2018 4 3 08:05:06
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131685
 
Testing223 2018 4 3 08:05:07
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131686
 
Testing223 2018 4 3 08:05:07
-1 OR 2+130-130-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131695
 
Testing223 2018 4 3 08:05:12
-1 OR 2+543-543-1=0+0+0+1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131699
 
Testing223 2018 4 3 08:05:14
-1' OR 2+98-98-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131701
 
Testing223 2018 4 3 08:05:16
-1' OR 2+809-809-1=0+0+0+1 or 'JjxkET1P'='
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131703
 
Testing223 2018 4 3 08:05:17
-1" OR 2+619-619-1=0+0+0+1 --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131705
 
Testing223 2018 4 3 08:05:18
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131710
 
Testing223 2018 4 3 08:05:26
1'"
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131712
 
Testing223 2018 4 3 08:05:27
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131715
 
Testing223 2018 4 3 08:05:28
\
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131721
 
Testing223 2018 4 3 08:05:31
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131722
 
Testing223 2018 4 3 08:05:33
-1; waitfor delay '0:0:3' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131723
 
Testing223 2018 4 3 08:05:34
-1); waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131724
 
Testing223 2018 4 3 08:05:35
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131726
 
Testing223 2018 4 3 08:05:35
1 waitfor delay '0:0:6' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131728
 
Testing223 2018 4 3 08:05:36
SExOj71x'; waitfor delay '0:0:9' --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131730
 
Testing223 2018 4 3 08:05:37
@@1KbL0
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131731
 
Testing223 2018 4 3 08:05:37
-1;select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131733
 
Testing223 2018 4 3 08:05:37
-1);select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131734
 
Testing223 2018 4 3 08:05:37
JyI=
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131739
 
Testing223 2018 4 3 08:05:39
-1));select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131740
 
Testing223 2018 4 3 08:05:43
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131741
 
Testing223 2018 4 3 08:05:44
NYUr1IUJ';select pg_sleep(6); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131743
 
Testing223 2018 4 3 08:05:46
E93aM1Lh');select pg_sleep(9); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131744
 
Testing223 2018 4 3 08:05:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131745
 
Testing223 2018 4 3 08:05:47
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131749
 
Testing223 2018 4 3 08:05:53
44Qth1pE'));select pg_sleep(3); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131750
 
Testing223 2018 4 3 08:05:53
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131755
 
Testing223 2018 4 3 08:05:57
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131759
 
Testing223 2018 4 3 08:06:00
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131765
 
Testing223 2018 4 3 08:06:03
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131772
 
Testing223 2018 4 3 08:06:06
FQJMSElF'));select pg_sleep(0); --
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131776
 
Testing223 2018 4 3 08:06:12
272'
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131778
 
Testing223 2018 4 3 08:06:15
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131780
 
Testing223 2018 4 3 08:06:17
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131782
 
Testing223 2018 4 3 08:06:17
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131784
 
Testing223 2018 4 3 08:06:20
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131796
 
Testing223 2018 4 3 08:06:22
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131797
 
Testing223 2018 4 3 08:06:23
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131803
 
Testing223 2018 4 3 08:06:26
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131806
 
Testing223 2018 4 3 08:06:27
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131808
 
Testing223 2018 4 3 08:06:28
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131811
 
Testing223 2018 4 3 08:06:31
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131815
 
Testing223 2018 4 3 08:06:34
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131816
 
Testing223 2018 4 3 08:06:37
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131821
 
Testing223 2018 4 3 08:06:42
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131828
 
Testing223 2018 4 3 08:06:45
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131830
 
Testing223 2018 4 3 08:06:46
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131834
 
Testing223 2018 4 3 08:06:48
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131840
 
Testing223 2018 4 3 08:06:50
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131851
 
Testing223 2018 4 3 08:06:53
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131858
 
Testing223 2018 4 3 08:06:56
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131859
 
Testing223 2018 4 3 08:06:57
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131862
 
Testing223 2018 4 3 08:06:57
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0
#131867
 
Testing223 2018 4 3 08:07:00
1
May halaga ba ang mga komento para sayo?
0
0

Idagdag ang iyong kumento

Mga episodyo ng teleserye
Pangalan ng episodyo # Grado sa IMDb Araw kung kalian ipapalabas/ipinalabas
season 1
0. Unaired Pilot 28 8.9
1. A Study in Pink 148 9.1
2. The Blind Banker 112 8.1
3. The Great Game 115 9.2
season 2
1. A Scandal in Belgravia 163 9.5
2. The Hounds of Baskerville 112 8.5
3. The Reichenbach Fall 118 9.7
season 3
0. Many Happy Returns 23 8.7 2013 12 24
1. The Empty Hearse 228 9 2014 1 1
2. The Sign of Three 182 9 2014 1 5
3. His Last Vow 186 9.4 2014 1 12
season 4
0. The Abominable Bride 153 8.2 2016 1 1
1. The Six Thatchers 161 7.7 2017 1 1
2. The Lying Detective 139 9.3 2017 1 8
3. The Final Problem 141 8.3 2017 1 15

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 9.2/10 for Sherlock subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Sherlock first appeared on the screen back in 2010. We encourage you to leave comments regarding the Sherlock subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Huling TV Ipinapakita ang
Huling Pelikula
Popular Movies
Isarado
Start: 2018-04-01 End: 2018-04-30