+ Thêm phụ đề

Friends phụ đề
Nhung Nguoi Ban (1994)
 
Friends ((1994))
Hiển thị giới thiệu
mùa: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  #5 -  #6 -  #7 -  #8 -  #9 -  #10 -  phân loại phụ đề
Phát hành:
Diễn viên: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, James Michael Tyler, David Schwimmer
Đánh giá: 8.9 / 10 (563583 563583 vote)
"I'll Be There For You". The lives, loves, and laughs of six young friends living in Manhattan.
Chia sẻ này:

#10173
 
Testing223 20:35:35 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#11777
 
Testing223 21:54:06 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#11783
 
Testing223 21:55:02 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14979
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14981
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14982
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14983
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14984
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14985
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14986
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14987
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14988
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14989
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14990
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14991
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#14992
 
Testing223 22:42:36 28-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16558
 
Testing223 01:03:48 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16559
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16560
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16561
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16562
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16563
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16564
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16565
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16566
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16567
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16568
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16569
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#16570
 
Testing223 01:03:49 29-03-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76306
 
Testing223 11:32:01 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76307
 
Testing223 11:32:01 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76308
 
Testing223 11:32:01 02-04-2018
-1 OR 2+650-650-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76309
 
Testing223 11:32:02 02-04-2018
-1 OR 2+174-174-1=0+0+0+1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76310
 
Testing223 11:32:03 02-04-2018
-1' OR 2+51-51-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76311
 
Testing223 11:32:03 02-04-2018
-1' OR 2+854-854-1=0+0+0+1 or 'MH18ih1r'='
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76312
 
Testing223 11:32:03 02-04-2018
-1" OR 2+632-632-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76313
 
Testing223 11:32:03 02-04-2018
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76314
 
Testing223 11:32:04 02-04-2018
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76315
 
Testing223 11:32:05 02-04-2018
-1; waitfor delay '0:0:9' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76316
 
Testing223 11:32:05 02-04-2018
-1); waitfor delay '0:0:3' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76317
 
Testing223 11:32:05 02-04-2018
1 waitfor delay '0:0:3' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76318
 
Testing223 11:32:06 02-04-2018
mJuqEOyS'; waitfor delay '0:0:6' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76319
 
Testing223 11:32:06 02-04-2018
-1;select pg_sleep(9); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76320
 
Testing223 11:32:07 02-04-2018
-1);select pg_sleep(3); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76321
 
Testing223 11:32:08 02-04-2018
-1));select pg_sleep(6); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76322
 
Testing223 11:32:09 02-04-2018
wS4R1oYA';select pg_sleep(6); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76323
 
Testing223 11:32:09 02-04-2018
DiVotMTp');select pg_sleep(9); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76324
 
Testing223 11:32:10 02-04-2018
hqPPpfGV'));select pg_sleep(9); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76325
 
Testing223 11:32:10 02-04-2018
933'
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76326
 
Testing223 11:32:10 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76327
 
Testing223 11:32:11 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76328
 
Testing223 11:32:12 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76329
 
Testing223 11:32:12 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76330
 
Testing223 11:32:13 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76331
 
Testing223 11:32:13 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76332
 
Testing223 11:32:13 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76333
 
Testing223 11:32:14 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76334
 
Testing223 11:32:14 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76335
 
Testing223 11:32:14 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76336
 
Testing223 11:32:15 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76337
 
Testing223 11:32:15 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76338
 
Testing223 11:32:16 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76339
 
Testing223 11:32:16 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76340
 
Testing223 11:32:16 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76341
 
Testing223 11:32:16 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76342
 
Testing223 11:32:17 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76343
 
Testing223 11:32:17 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76344
 
Testing223 11:32:17 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76345
 
Testing223 11:32:18 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76346
 
Testing223 11:32:18 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76347
 
Testing223 11:32:18 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76348
 
Testing223 11:32:20 02-04-2018
1'"
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76349
 
Testing223 11:32:21 02-04-2018
\
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76350
 
Testing223 11:32:21 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76351
 
Testing223 11:32:21 02-04-2018
@@51Dib
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76352
 
Testing223 11:32:22 02-04-2018
JyI=
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76353
 
Testing223 11:32:23 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76354
 
Testing223 11:32:23 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76355
 
Testing223 11:32:24 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76356
 
Testing223 11:32:24 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76357
 
Testing223 11:32:24 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76358
 
Testing223 11:32:24 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#76359
 
Testing223 11:32:26 02-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135127
 
Testing223 08:38:37 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135130
 
Testing223 08:38:40 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135132
 
Testing223 08:38:41 03-04-2018
-1 OR 2+702-702-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135138
 
Testing223 08:38:52 03-04-2018
-1 OR 2+103-103-1=0+0+0+1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135142
 
Testing223 08:38:53 03-04-2018
1'"
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135146
 
Testing223 08:38:54 03-04-2018
-1' OR 2+844-844-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135149
 
Testing223 08:38:55 03-04-2018
\
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135151
 
Testing223 08:38:56 03-04-2018
-1' OR 2+237-237-1=0+0+0+1 or 'g1yqL2O5'='
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135156
 
Testing223 08:38:58 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135158
 
Testing223 08:38:59 03-04-2018
@@VXesU
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135162
 
Testing223 08:39:00 03-04-2018
-1" OR 2+948-948-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135167
 
Testing223 08:39:01 03-04-2018
if(now()=sysdate(),sleep(3.86),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3.86),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3.86),0))OR"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135170
 
Testing223 08:39:02 03-04-2018
(select(0)from(select(sleep(7.72)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(7.72)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(7.72)))v)+"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135173
 
Testing223 08:39:05 03-04-2018
-1; waitfor delay '0:0:11.58' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135176
 
Testing223 08:39:05 03-04-2018
JyI=
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135183
 
Testing223 08:39:09 03-04-2018
-1); waitfor delay '0:0:11.58' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135185
 
Testing223 08:39:10 03-04-2018
1 waitfor delay '0:0:7.72' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135187
 
Testing223 08:39:13 03-04-2018
lXzb4aA0'; waitfor delay '0:0:7.72' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135188
 
Testing223 08:39:13 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135191
 
Testing223 08:39:15 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135192
 
Testing223 08:39:19 03-04-2018
-1;select pg_sleep(11.58); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135193
 
Testing223 08:39:19 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135196
 
Testing223 08:39:21 03-04-2018
-1);select pg_sleep(3.86); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135197
 
Testing223 08:39:21 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135199
 
Testing223 08:39:21 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135200
 
Testing223 08:39:21 03-04-2018
-1));select pg_sleep(7.72); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135201
 
Testing223 08:39:23 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135203
 
Testing223 08:39:27 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135205
 
Testing223 08:39:27 03-04-2018
wzEGJXYn';select pg_sleep(7.72); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135209
 
Testing223 08:39:38 03-04-2018
n8hUlzm7');select pg_sleep(11.58); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135211
 
Testing223 08:39:41 03-04-2018
GKiTcjx6'));select pg_sleep(3.86); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135213
 
Testing223 08:39:42 03-04-2018
157'
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135217
 
Testing223 08:39:46 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135227
 
Testing223 08:39:53 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135234
 
Testing223 08:39:55 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135243
 
Testing223 08:40:02 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135244
 
Testing223 08:40:03 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135252
 
Testing223 08:40:07 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135261
 
Testing223 08:40:11 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135262
 
Testing223 08:40:13 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135273
 
Testing223 08:40:19 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135276
 
Testing223 08:40:20 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135284
 
Testing223 08:40:24 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135290
 
Testing223 08:40:26 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135292
 
Testing223 08:40:27 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135300
 
Testing223 08:40:37 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135305
 
Testing223 08:40:42 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135306
 
Testing223 08:40:43 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135309
 
Testing223 08:40:44 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135313
 
Testing223 08:40:47 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135315
 
Testing223 08:40:50 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135317
 
Testing223 08:40:51 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135320
 
Testing223 08:40:52 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135322
 
Testing223 08:40:53 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135573
 
Testing223 08:43:26 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135574
 
Testing223 08:43:27 03-04-2018
1'"
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135578
 
Testing223 08:43:27 03-04-2018
\
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135583
 
Testing223 08:43:30 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135587
 
Testing223 08:43:30 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135591
 
Testing223 08:43:32 03-04-2018
-1 OR 2+363-363-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135593
 
Testing223 08:43:32 03-04-2018
@@RaVWt
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135596
 
Testing223 08:43:34 03-04-2018
JyI=
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135600
 
Testing223 08:43:35 03-04-2018
-1 OR 2+639-639-1=0+0+0+1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135602
 
Testing223 08:43:35 03-04-2018
-1' OR 2+706-706-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135607
 
Testing223 08:43:37 03-04-2018
-1' OR 2+943-943-1=0+0+0+1 or 'VuxSahIM'='
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135609
 
Testing223 08:43:38 03-04-2018
-1" OR 2+671-671-1=0+0+0+1 --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135610
 
Testing223 08:43:38 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135613
 
Testing223 08:43:40 03-04-2018
if(now()=sysdate(),sleep(4.561999999999999),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4.561999999999999),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(4.561999999999999),0))OR"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135616
 
Testing223 08:43:40 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135617
 
Testing223 08:43:41 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135619
 
Testing223 08:43:43 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135621
 
Testing223 08:43:44 03-04-2018
(select(0)from(select(sleep(9.123999999999998)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9.123999999999998)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9.123999999999998)))v)+"*/
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135624
 
Testing223 08:43:44 03-04-2018
-1; waitfor delay '0:0:13.685999999999998' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135626
 
Testing223 08:43:45 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135630
 
Testing223 08:43:45 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135634
 
Testing223 08:43:48 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135639
 
Testing223 08:43:54 03-04-2018
-1); waitfor delay '0:0:13.685999999999998' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135643
 
Testing223 08:43:57 03-04-2018
1 waitfor delay '0:0:9.123999999999998' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135647
 
Testing223 08:43:59 03-04-2018
5nKtAH71'; waitfor delay '0:0:9.123999999999998' --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135651
 
Testing223 08:44:00 03-04-2018
-1;select pg_sleep(13.685999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135661
 
Testing223 08:44:04 03-04-2018
-1);select pg_sleep(4.561999999999999); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135663
 
Testing223 08:44:04 03-04-2018
-1));select pg_sleep(9.123999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135665
 
Testing223 08:44:05 03-04-2018
qbDRMIyh';select pg_sleep(9.123999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135668
 
Testing223 08:44:05 03-04-2018
F2bmgP0f');select pg_sleep(9.123999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135670
 
Testing223 08:44:06 03-04-2018
93IGEQvv'));select pg_sleep(13.685999999999998); --
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135676
 
Testing223 08:44:10 03-04-2018
89'
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135679
 
Testing223 08:44:12 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135682
 
Testing223 08:44:13 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135686
 
Testing223 08:44:14 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135688
 
Testing223 08:44:14 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135691
 
Testing223 08:44:15 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135693
 
Testing223 08:44:15 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135696
 
Testing223 08:44:17 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135699
 
Testing223 08:44:19 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135704
 
Testing223 08:44:20 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135707
 
Testing223 08:44:23 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135710
 
Testing223 08:44:25 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135712
 
Testing223 08:44:27 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135713
 
Testing223 08:44:27 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135715
 
Testing223 08:44:29 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135721
 
Testing223 08:44:34 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135722
 
Testing223 08:44:34 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135725
 
Testing223 08:44:36 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135726
 
Testing223 08:44:36 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135731
 
Testing223 08:44:38 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135733
 
Testing223 08:44:42 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135741
 
Testing223 08:44:46 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135742
 
Testing223 08:44:46 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135744
 
Testing223 08:44:47 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0
#135750
 
Testing223 08:44:50 03-04-2018
1
Bình luận này có hữu ích cho bạn không?
0
0

Thêm bình luận của bạn

Phim bộ truyền hình
Tên tập phim # Đánh giá IMDb Ngày phát hành
mùa 1
1. The One Where Monica Gets a Roommate 266 8.5
2. The One with the Sonogram at the End 187 8.2
3. The One with the Thumb 169 8.3
4. The One with George Stephanopoulos 170 8.3
6. The One with the Butt 152 8.3
7. The One with the Blackout 151 9
8. The One Where Nana Dies Twice 152 8.2
9. The One Where Underdog Gets Away 138 8.3
10. The One with the Monkey 138 8.2
11. The One with Mrs. Bing 133 8.3
12. The One with the Dozen Lasagnas 146 8.3
13. The One with the Boobies 133 8.7
14. The One with the Candy Hearts 142 8.4
15. The One with the Stoned Guy 134 8.4
16. The One with Two Parts: Part 1 136 8.3
17. The One with Two Parts: Part 2 91 8.5
18. The One with All the Poker 146 8.9
20. The One with the Evil Orthodontist 8 06-04-1995
22. The One with the Ick Factor 158 8.4
23. The One with the Birth 134 8.7
mùa 2
1. The One with Ross's New Girlfriend 139 8.6
4. The One with Phoebe's Husband 8.1 12-10-1995
5. The One with Five Steaks and an Eggplant 125 8.3
6. The One with the Baby on the Bus 123 8.7
7. The One Where Ross Finds Out 115 9
8. The One with the List 116 8.5
9. The One with Phoebe's Dad 112 8.1
10. The One with Russ 118 8.2
11. The One with the Lesbian Wedding 131 8.2
12. The One After the Superbowl: Part 1 112 8.7
13. The One After the Superbowl: Part 2 88 8.8
14. The One with the Prom Video 134 9.4
15. The One Where Ross and Rachel... You Know 122 8.9
16. The One Where Joey Moves Out 111 8.6
17. The One Where Eddie Moves In 126 8.4
18. The One Where Dr. Ramoray Dies 119 8.5
19. The One Where Eddie Won't Go 119 8.7
20. The One Where Old Yeller Dies 109 8.3
21. The One with the Bullies 121 8.3
22. The One with the Two Parties 128 9
23. The One with the Chicken Pox 122 8.2
24. The One with Barry and Mindy's Wedding 118 8.3
mùa 3
1. The One with the Princess Leia Fantasy 124 8.5
2. The One Where No One's Ready 150 9
3. The One with the Jam 8.2 03-10-1996
4. The One with the Metaphorical Tunnel 116 8.2
5. The One with Frank Jr. 124 8.3
6. The One with the Flashback 108 9.1
7. The One with the Race Car Bed 110 8.4
8. The One with the Giant Poking Device 112 8.5
9. The One with the Football 115 9.1
10. The One Where Rachel Quits 114 8.2
11. The One Where Chandler Can't Remember Which Sister 115 8.6
12. The One with All the Jealousy 111 8.3
13. The One Where Monica and Richard Are Just Friends 112 8.3
14. The One with Phoebe's Ex-Partner 111 8
15. The One Where Ross and Rachel Take a Break 116 8.6
16. The One the Morning After 112 9.1
17. The One Without the Ski Trip 104 8.4
18. The One with the Hypnosis Tape 124 8.5
19. The One with the Tiny T-Shirt 122 8.3
20. The One with the Dollhouse 107 8.2
21. The One with the Chick and the Duck 97 8.8
22. The One with the Screamer 106 8.4
23. The One with Ross's Thing 110 8.2
24. The One with the Ultimate Fighting Champion 110 8.3
25. The One at the Beach 103 8.9
mùa 4
1. The One with the Jellyfish 120 9.1
2. The One with the Cat 150 8.2
3. The One with the 'Cuffs 120 8.6
4. The One with the Ballroom Dancing 121 8.3
5. The One with Joey's New Girlfriend 111 8.5
6. The One with the Dirty Girl 124 8.6
7. The One Where Chandler Crosses the Line 111 8.8
8. The One with Chandler in a Box 127 9.2
9. The One Where They're Going to Party! 127 8.1
10. The One with the Girl from Poughkeepsie 117 8.2
11. The One with Phoebe's Uterus 114 8.6
12. The One with the Embryos 121 9.5
13. The One with Rachel's Crush 125 8.3
14. The One with Joey's Dirty Day 107 8.4
15. The One with All the Rugby 112 8.5
16. The One with the Fake Party 110 8.3
17. The One with the Free Porn 111 8.7
18. The One with Rachel's New Dress 119 8.4
19. The One with All the Haste 112 8.8
20. The One with All the Wedding Dresses 106 8.6
21. The One with the Invitation 111 7.4
22. The One with the Worst Best Man Ever 119 8.6
23. The One with Ross's Wedding: Part One 106 8.8
24. The One with Ross's Wedding: Part Two 64 9.2
mùa 5
1. The One After Ross Says Rachel 113 9
2. The One with All the Kissing 109 9
3. The One Hundredth 104 8.8
4. The One Where Phoebe Hates PBS 106 8.4
5. The One with the Kips 98 8.8
6. The One with the Yeti 94 8.2
7. The One Where Ross Moves In 95 8.5
8. The One with All the Thanksgivings 135 9.2
9. The One with Ross's Sandwich 100 9.1
10. The One with the Inappropriate Sister 106 8.3
11. The One with All the Resolutions 109 9.1
12. The One with Chandler's Work Laugh 106 8.4
13. The One with Joey's Bag 104 8.2
14. The One Where Everybody Finds Out 106 9.7
15. The One with the Girl Who Hits Joey 97 8.6
16. The One with the Cop 105 8.6
17. The One with Rachel's Inadvertent Kiss 100 8.6
18. The One Where Rachel Smokes 95 8.1
19. The One Where Ross Can't Flirt 102 8.8
20. The One with the Ride Along 99 8.4
21. The One with the Ball 106 8.6
22. The One with Joey's Big Break 108 8.4
24. The One in Vegas: Part 2 48 9.1
mùa 6
1. The One After Vegas 139 8.8
2. The One Where Ross Hugs Rachel 108 8.3
3. The One with Ross's Denial 103 8.3
4. The One Where Joey Loses His Insurance 107 8.6
5. The One with Joey's Porsche 99 8.3
6. The One on the Last Night 102 8.6
7. The One Where Phoebe Runs 114 8.5
8. The One with Ross' Teeth 109 8.6
9. The One Where Ross Got High 90 9.2
10. The One with the Routine 96 8.7
11. The One with the Apothecary Table 8.2 06-01-2000
12. The One with the Joke 109 8.2
13. The One with Rachel's Sister 107 8.3
14. The One Where Chandler Can't Cry 98 8.7
15. The One That Could Have Been: Part 1 97 8.6
16. The One That Could Have Been: Part 2 69 8.6
17. The One with Unagi 93 9.1
18. The One Where Ross Dates a Student 89 8.4
19. The One with Joey's Fridge 91 8.4
20. The One with Mac and C.H.E.E.S.E. 94 7.6
21. The One Where Ross Meets Elizabeth's Dad 103 8.7
22. The One Where Paul's the Man 100 9
23. The One with the Ring 87 8.7
24. The One with the Proposal: Part 1 89 8.8
25. The One with the Proposal: Part 2 66 9.3
mùa 7
1. The One with Monica's Thunder 165 8.5
2. The One with Rachel's Book 104 8.4
3. The One with Phoebe's Cookies 117 8.3
4. The One with Rachel's Assistant 111 8.2
5. The One with the Engagement Picture 110 8.2
6. The One with the Nap Partners 115 9
7. The One with Ross's Library Book 108 8.6
8. The One Where Chandler Doesn't Like Dogs 128 8.3
9. The One with All the Candy 104 8.3
10. The One with the Holiday Armadillo 105 8.6
11. The One with All the Cheesecakes 108 8.7
12. The One Where They're Up All Night 112 8.7
13. The One Where Rosita Dies 111 8.5
14. The One Where They All Turn Thirty 104 8.6
15. The One with Joey's New Brain 109 8.5
16. The One with the Truth About London 108 8.7
17. The One with the Cheap Wedding Dress 101 8.5
18. The One with Joey's Award 105 8.5
19. The One with Ross and Monica's Cousin 110 8.8
20. The One with Rachel's Big Kiss 112 8.5
21. The One with the Vows 102 7.6
22. The One with Chandler's Dad 105 8.5
23. The One with Monica and Chandler's Wedding: Part 1 90 8.9
24. The One with Monica and Chandler's Wedding: Part 2 64 9.2
mùa 8
1. The One After I Do 119 8.7
2. The One with the Red Sweater 107 9.1
3. The One Where Rachel Tells... 111 8.7
4. The One with the Videotape 110 9.3
5. The One with Rachel's Date 118 8.2
6. The One with the Halloween Party 117 8.6
7. The One with the Stain 116 8
8. The One with the Stripper 114 8.9
9. The One with the Rumor 121 9.4
10. The One with Monica's Boots 113 8.2
11. The One with Ross's Step Forward 118 8.2
12. The One Where Joey Dates Rachel 98 8.6
13. The One Where Chandler Takes a Bath 116 8.6
14. The One with the Secret Closet 108 8.3
15. The One with the Birthing Video 108 8.5
16. The One Where Joey Tells Rachel 106 8.4
17. The One with the Tea Leaves 85 8.2
18. The One in Massapequa 98 8.3
19. The One with Joey's Interview 106 7.6
20. The One with the Baby Shower 100 8.3
21. The One with the Cooking Class 112 8.3
22. The One Where Rachel Is Late 100 8.4
23. The One Where Rachel Has a Baby: Part 1 98 8.8
mùa 9
1. The One Where No One Proposes 127 8.6
2. The One Where Emma Cries 98 8.6
3. The One with the Pediatrician 109 8.3
4. The One with the Sharks 100 8.3
5. The One with Phoebe's Birthday Dinner 102 8.5
6. The One with the Male Nanny 105 8.5
7. The One with Ross's Inappropriate Song 111 8.7
8. The One with Rachel's Other Sister 100 8.8
9. The One with Rachel's Phone Number 95 8.2
10. The One with Christmas in Tulsa 101 7.7
11. The One Where Rachel Goes Back to Work 121 8.1
12. The One with Phoebe's Rats 110 8.1
13. The One Where Monica Sings 88 8.3
14. The One with the Blind Dates 102 8.3
15. The One with the Mugging 105 8.5
19. The One with Rachel's Dream 90 8.3
20. The One with the Soap Opera Party 104 8.4
21. The One with the Fertility Test 98 8.3
22. The One with the Donor 97 7.9
23. The One in Barbados: Part 1 87 8.5
24. The One in Barbados: Part 2 23 8.7
mùa 10
1. The One After Joey and Rachel Kiss 138 8.6
2. The One Where Ross Is Fine 108 8.8
3. The One with Ross's Tan 111 8.8
4. The One with the Cake 127 8.4
5. The One Where Rachel's Sister Babysits 112 8.3
6. The One with Ross' Grant 8.3 06-11-2003
7. The One with the Home Study 117 8.4
8. The One with the Late Thanksgiving 99 9
9. The One with the Birth Mother 106 8.6
10. The One Where Chandler Gets Caught 89 8.1
12. The One with Phoebe's Wedding 100 8.9
13. The One Where Joey Speaks French 101 8.6
14. The One with Princess Consuela 92 8.7
15. The One Where Estelle Dies 91 8.6
16. The One with Rachel's Going Away Party 90 8.9
17. The One with All the Other Ones: Part 1 73 8.7 06-05-2004
17. The Last One: Part 1 36 9.5
18. The Last One: Part 2 2 9.7
18. The One with All the Other Ones: Part 2 2 8.7 06-05-2004


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.9/10 for Friends phụ đề . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Friends first appeared on the screen back in 1994. We encourage you to leave comments regarding the Friends phụ đề : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Lần TV sắp tới
Phim mới
Popular Movies
Đóng