+ Thêm phụ đề

Almost Adults phụ đề

 
Almost Adults ((2016))
Hiển thị giới thiệu

Phát hành:
Diễn viên: Elise Bauman, Natasha Negovanlis, Winny Clarke, Justin Gerhard, Delphine Roussel, Christina Song, David John Phillips, Meredith Heinrich, Daryl Marks, Mark Matechuk, Pujaa Pandey
Đạo diễn bởi: Sarah Rotella
Đánh giá: 5.5 / 10 (946 946 vote)
A film about growing apart when growing up. Two best friends relationship strains when one deals with her newfound sexuality and the other with breaking up with her long term boyfriend.
Chia sẻ này:

Chưa có bình luận nào

Thêm bình luận của bạn

Phụ đề phim (7)

Lần TV sắp tới
Phim mới
Đóng